Bakır Malzemeler

7025 Alaşımı


Actronal 660 

Oksit ve skalı bakır ve demir esaslı malzemelerden kısa sürede uzaklaştırır. 7025 gibi kurşun içerikli bronz vb malzemelerin üzerinde is bırakmaksızın aktivasyonu sağlar. Halojen iyonlar içermez, ve köpürmez. Prosesin asiditesi düşüktür. Bütünlüklü analitik kontrol sağlanabilir. Uygulama 20 - 50°CRonasalt 369 

Universal aktivasyon ve oksit temizleme kimyasalıdır.  Akımsız ve akımlı kaplama proseslerinin pek çoğundan önce kullanılabilir.  Gerek duyulan performansa göre daldırma veya elektrolitik olarak uygulanabilir.  Yüzeyi parlatıcı etkiye sahiptir. Pas ve skalı giderir. Uygulama 15-70°C

 


Bakır & PirinçAcid Cleaner 811 

Bakır, pirinç ve özellikle Kurşun içerikli bronzlar için asidik temizleme ve  aktivasyon prosesidir. Florür, tiyo-üre ve sülfat içermez. Uygulama 20-50°CActronal 660 

Oksit ve skalı bakır ve demir esaslı malzemelerden kısa sürede uzaklaştırır. 7025 gibi kurşun içerikli bronz vb malzemelerin üzerinde is bırakmaksızın aktivasyonu sağlar. Halojen iyonlar içermez, ve köpürmez. Prosesin asiditesi düşüktür. Bütünlüklü analitik kontrol sağlanabilir. Uygulama 20 - 50°CCircuposit Etch 3330 

Bakır, bakır alaşımları ve kaplamaları için asidik persülfat aşındırma prosesidir. Daldırma veya sprey 20 - 50°C uygulanır. Aşındırma hızı 20°C ’de yaklaşık 0,5mikron/dakika.